TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE

Název vzdělávacího programu
TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE

Poskytovatel vzdělávání
Akademie Alternativa s.r.o. – instituce akreditovaná MŠMT, GARANCE: Asociace tanečně – pohybové terapie ČR
Místo konání výuky
Olomouc
Délka trvání
tříleté víkendové studium
Celkový počet hodin
480
Školné
17 000 Kč / semestr

V ceně školného je i zajištění tlumočení do češtiny v případě výuky zahraničního lektora.

Výuka probíhá cca 1x v měsíci :
- 30 setkání za studium, 10 za rok
- sobota / neděle (možnost intenzivního soustředění)
- student absolvuje 160 hodin za rok

Diplomovaný terapeut

V dalších ročnících navýšení školného max. o 10 % z částky školného předchozího roku studia.

MŠMT

Vzdělávací program
je akreditován MŠMT
č.j.: MSMT - 391/2021-1


MAUT

Činnost instituce je garantována
Mezinárodní asociací uměleckých
terapií - MAUT


Absolvent získá Diplom od instituce akreditované MŠMT a dle zvoleného programu i garanci participujících subjektů - ČHS SPHT – České hudební společností - společnosti pro hudební terapii, MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je členem Evropské konfederace muzikoterapie se sídlem v Bruselu a členem Světové federace muzikoterapie  (WFMT) atd. Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává titul "DT" a status: Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutů - dle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech programů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT. 

Psychologové a speciální pedagogové získávají v závislosti na výběru studijního programu kromě diplomu i Osvědčení o absolvování akreditovaného studijního programu v rámci prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zákonem 563/2004 Sb.

 

Definice EADMT (Evropská asociace tanečně - pohybové terapie):

"Tanečně - pohybovou terapii můžeme definovat jako terapeutické využití pohybu za účelem rozšíření emoční, kognitivní, fyzické, spirituální a sociální integrace jednotlivce."

 

Studenti programu tanečně - pohybové terapie se seznámí s předměty zaměřenými konkrétně na tanečně - pohybově terapeutickou praxi, ale součástí studia je i vhled do muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie a některých disciplín alternativní medicíny. Během studia si studenti osvojí techniky tanečně - pohybové terapie. Studium je zaměřeno na hledání spojitostí mezi formou a obsahem, propojení techniky s výrazem pomocí správně vyvinutého úsilí a dynamiky, práci s dokumentací u klientů a získají globální vhled do problematiky terapeutických disciplín. Výuka programu tanečně - pohybové terapie probíhá formou skupinových setkání s důrazem na individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, tanečně - pohybově terapeutické sebezkušenostní techniky a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. Lektory jsou zkušení terapeuté z praxe, vysokoškolští učitelé i lékaři. Studentům programu tanečně  - pohybové terapie přednášejí odborníci z tuzemska i zahraničí.

Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává status:Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutů - dle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech programů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT. Student a absolvent Akademie Alternativa získává bezplatné členství v Mezinárodní asociaci uměleckých terapií - MAUT - konfederaci fyzických a právnických osob (www.maut.cz) a může využívat členské výhody v mezinárodním rozsahu.

Zájemci o studium, kteří chtějí po absolvování studia nabízených programů pracovat na profesionální úrovni, mají možnost využít speciálně sestavenou koncepci studia na naší škole. Znalosti a dovednosti, které studiem na Akademii Alternativa získáte, jsou základem pro možnost výkonu povolání a profesního uplatnění v rámci nabízených vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT.

 

Během studia se seznámíte např. s metodami a přístupy:

  • Autentický pohyb
  • Labanova analýza pohybu
  • Taneční konstelace
  • Taneční orchestr
  • Bartenieff Fundamentals
  • Psychomotorika
  • Isadora Duncan
  • Holistický přístup v tanečně - pohybové terapii
  • Symbolická tanečně - pohybová terapie
  • Psychosomatická tanečně - pohybová terapie

 

Tanec je kreativní, léčivý je přirozenou cestou k sebepoznání a kontinuální transformaci. Komunikujeme s vlastním tělem a okolím. Tanec získává hlubší obsah, život nabývá hlubšího smyslu. Hledáme zde sílu skrze uvolnění. Zjištujeme, jak pohyb funguje uvnitř a vně. Vědomě ho řídíme a objevujeme nepoznaný prostor. Učíme se, jak tělo regenerovat, ladit i léčit, jak zvýšit rozsah pohybu kloubů a jak se zbavovat návyků, které nepotřebujeme.  Povzbuzujeme kreativní pohyb i myšlení. Rozvíjíme práci v prostoru,  dynamiku a vztah k sobě a okolí. Celkově zvyšujeme smyslové vnímání a pohybový potenciál.

Jsou to principy pohybu, které zrcadlí zákony přírody. Seznamujeme se s vnitřním prostorem našeho těla a s tím co se v něm odehrává. Efektivně organizujeme tělo zevnitř, aby se mohlo bohatěji vyjadřovat vně.

1. změna: esence pohybu je změna. S každým pohybem měníme nejen tvar, ale i vnitřní pochody.
2. vztahy - connections:  v procesu pohybu-změn si vytváříme svoji fyzickou existenci. S každým pohybem vytváříme určité vztahy: uvnitř sebe a mezi námi a okolním světem.
3. pohybové vzorce:  vztahy, které  uvnitř těla vznikají,  postupně s naším růstem tvoří vzorce. Některé vztahy jako primitivní reflexy,  reakce a tendence rozvoje skrze pohybový vývoj jsou vepsány do našeho nervově-svalového systému. Ostatní jiné vzorce si vybíráme  později v životě sami a stávají se našimi zvyky a zlozvyky.


Všichni jsme prošli od narození do cca 3 let postupně těmito vývojovými fázemi:

1. Dech jako podpora k pohybu (Breath support)
2. Vyzařování z centra síly do končetin (Naval radiation)
3. Propojení páteře: hlava-kostrč (Head-Tail)
4. Propojení horní a dolní části těla (Homologous)
5. Propojení levé a pravé poloviny těla (Homolateral)
6. Celkové příčné propojení těla (Crosslateral)

 

 

 

U naprosté většiny dětí tyto fáze nemohly proběhnout na 100% vzhledem k okolním a životním podmínkám či nevědomého zásahu dospělých. Inteligentní tělo si automaticky vytvořilo kompenzace, které už nepodpořily tak silně další fázi vývoje. To se pak projevuje později jak v psychickém, tak fyzickém rozpoložení (dyslexie, špatná koordinace, neudržení pozornosti, deprese, mezilidské vztahy atd.) V okamžiku, kdy věnujeme pozornost tomu, co se v těle odehrává, když si to naplno uvědomujeme a umíme to dát do souvislostí, přichází nečekané věci: regenerace, energie, zbavení bolesti, inspirace, tvořivost, nové možnosti.
 

Proč je důležité pracovat s tělem?

1. abychom podpořili fyzickou a psychickou kondici, léčbu po úrazech a vrátili tělu jeho základní funkce a pohyb
2. abychom mohli rozvíjet schopnosti, které vyžadují sofistikovanou koordinaci a frázování za účelem vysoké technické virtuozity (atleti, baletní mistři, tanečníci)
3. abychom posílili osobního uměleckého ducha - vlastní vyjádření

Zájemci o studium, kteří chtějí po absolvování studia nabízených programů pracovat na profesionální úrovni, mají možnost využít speciálně sestavenou koncepci studia na naší škole. Znalosti a dovednosti, které studiem na Akademii Alternativa získáte, jsou základem pro možnost výkonu povolání a profesního uplatnění v rámci nabízených vzdělávacích programů s Akreditací MŠMT.

 

Podmínky přijetí:
- řádně vyplněná přihláška ke studiu
- úspěšné absolvování příjímacího řízení dle stanovených kritérii
- student nemusí mít předchozí taneční vzdělání

 

Na základě zaslané vyplněné přihlášky Vám bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení. O přijetí na obor tanečně - pohybová terapie rozhoduje splnění požadavků pro přijímací řízení a pořadí obdržených přihlášek. Kapacita ročníku je omezena.

 

 

 

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa