VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI UMĚLECKÝCH TERAPIÍ

Na akademických základech, alternativním způsobem

V nabídce tříletého víkendového studia naleznete specializované programy muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, tanečně - pohybová terapie, ale i obor muzikoterapie - pěvecké a hlasové metody, který se opírá zejména o metody zaměřené na práci s hlasem.

Pro speciální pedagogy a psychology je navíc nabízena možnost získat Osvědčení o prohlubování odborné kvalifikace v rámci vzdělávacího programu.

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří dosáhli 18 - ti let a úspěšně absolvují přijímací řízení.

Akademie Alternativa s.r.o. je instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Instituce s mezinárodní garancí kvality.Více o škole
Obrazem

15. výročí - Akademie Alternativa s.r.o.

Akademie Alternativa s.r.o. vznikla v roce 2007. Je to již 15 let. Akademie vzdělává v oblasti uměleckých terapií (arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně - pohybová terapie). Všechny vzdělávací obory získaly akreditaci MŠMT. Absolventi mohou získat titul "DT" - Diplomovaný terapeut. Rádi bychom se společně ohlédli a zavzpomínali na všechna ta velká setkání a momenty. Děkujeme všem našim studentům, absolventům, lektorskému týmu i všem organizacím za spolupráci.

Další videa
Pozvánky
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa