Ars Terapeutica

 

 

Vážení čtenáři,

dovolte nám, abychom Vás jménem Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která vznikla s cílem podpory uměleckých terapií v České republice a jménem Akademie Alternativa s.r.o - instituce  akreditované MŠMT zaměřené na vzdělávání v oblasti uměleckých terapií, seznámili s mezinárodní konferencí uměleckých terapií pod názvem

„ARS TERAPEUTICA“ Konference uměleckých terapií / Conference of Art Therapies.

Naše konference se bude koná každoročně v Olomouci v říjnovém termínu. Součástí konference jsou přednášky, workshopy a tvořivé dílny i různá umělecká vystoupení. Tato konference si bere za cíl obeznámit a prohloubit povědomí české veřejnosti o uměleckých terapiích a možnostech jejich působení, podporu a navázání vzájemné spolupráce mezi terapeuty a vytvoření prostoru nejen pro prezentaci klientů se zdravotním postižením. Více informací o aktuálním ročníku naleznete zde: www.maut.cz

 

 

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa