Komunita

Akademie Alternativa s.r.o. – instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která obdržela v roce 2014 Mezinárodní garanci kvality, působí na terapeutickém poli již od roku 2007 a vychovala řadu úspěšných absolventů, kteří vykonávají praxi na tuzemské i mezinárodní úrovni. Během této doby se podílela na vzniku MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií a začala  úzce spolupracovat s dalšími organizacemi, které se pohybují ve stejné - či příbuzné terapeutické oblasti v tuzemsku i zahraničí. Byla navázána  úspěšná  spolupráce s umělecko - terapeutickými asociacemi z jiných zemí a vzniklo členství v Evropských a Světových konfederacích. V prostorách školy působí v rámci oboru muzikoterapie "Mezinárodní pěvecký sbor Akademie Alternativa" pod vedení Dr. Marie Beníčkové a obor dramaterapie se může pochlubit  umělecko – terapeutickým seskupením "Divadlo Terapie" pod vedením Mgr. Josefa Zajíčka. Z ruky  tuzemských i zahraničních lektorů, absolventů i kolegů vznikají nové v praxi hojně využívané umělecko - terapeutické metody i metodiky, vydávají se bibliografie a upevňují se  vědecké základy  oborů   arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a tanečně - pohybová terapie ukotvené  pod společným názvem Umělecké terapie. Každoročně je pořádána "Ars Terapeutica" Mezinárodní konference uměleckých terapií. Proběhlo několik ročníků Mezinárodního sympózia, 3x ročně se  zdarma vydává  odborný časopis Umělecké terapie a vzniklo i seskupení s názvem  Liga za etiku v uměleckých terapiích. O organizacích, asociacích, publikacích, výzkumech, akcích  a celkovém dění v umělecko - terapeutickém světě bychom rádi pojednávali v této části stránek.

 

MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií
"Ars Terapeutica" Mezinárodní konference uměleckých terapií
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa