Přihláška

Podmínky přijetí ke studiu

 

Studentem Akademie Alternativa může být osoba starší 18 let, která odešle řádně vyplněnou přihlášku, úspěšně absolvuje výběrové řízení a bude zkušební komisí vybrána ke studiu.
 
Při přijímacím řízení je sledována zejména motivace ke studiu a osobnostní profil uchazeče. Součástí přijímacího řízení není talentová zkouška. Podmínkou studia je souhlas se studijním řádem Akademie Alternativa. Na základě doručení přihlášky Vám budou zaslány konkrétní pokyny k přijímacímu řízení.
 
Pro speciální pedagogy a psychology je navíc nabízena možnost získat Osvědčení o prohlubování odborné kvalifikace v rámci vzdělávacího programu.

Přihláška

Osobní a kontaktní údaje

Mám zájem studovat obor

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa