Arteterapie 1. - 3. ročník

 

 

ARTETERAPIE / Názvy předmětů:

Teoretická východiska arteterapie
Seznamovací techniky arteterapie
Komunikace v arteterapii
Imaginace v arteterapii
Promlouvající umění - arteterapie v praxi
Artefiletika
Specifické poruchy učení a chování v praxi arteterapeuta
Sebezkušenostní techniky v arteterapii
Teorie barev
Arteateliér
Arteterapie – práce s hlínou
Grafognostika
Teoretická východiska dramaterapie
Dramaterapie - sebezkušenostní techniky
Pohybová terapie
Muzikoterapie - práce se skupinou
Komprehenzivní  péče
Pozitivní psychologie
Patopsychologie
Arteterapeutické sezení
Skupinová práce v arteterapii
Arteterapeutické příběhy - diagnostika
Arteterapie - diagnostika
Arteterapie – práce s klienty
Arteterapie v primární pedagogice
Arteterapie a rozvoj kreativity
Sebezkušenostní techniky v muzikoterapii
Péče o tělo
Psychomotorika
Psychologie umění
Praktická cvičení v arteterapii
Arteterapie v klinické praxi
Arteterapie ve speciální pedagogice
Interaktivní techniky v arteterapii
Kazuistiky a dokumentace v arteterapii
Individuální arteterapie – praktické ukázky
Supervize v arteterapii
Průvodcovské techniky u nevidomých
Psychodiagnostika
Vztah terapeut - klient
Dramaterapie ve školní praxi
Muzikoterapie ve speciální pedagogice
Psychoterapie
Obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška

Celkem – 3 roky – 480 hodin (160 hodin ročně)

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa