Muzikoterapie 1. - 3. ročník

 

 

MUZIKOTERAPIE - Názvy předmětů:

Diagnostika v muzikoterapii
Muzikoterapie ve speciální pedagogice
Specifické poruchy učení  a chování v praxi muzikoterapeuta
Muzikoterapie v primární pedagogice
Příběhy v praxi muzikoterapeuta
Problémy sluchové percepce
Sebezkušenostní techniky v muzikoterapii
Rozvoj kreativity a základy improvizace
Hudební propedeutika
Terapie zpěvem
Výuka na terapeutické hudební nástroje
Teoretické základy muzikoterapie
Praktická cvičení v muzikoterapii
Komprehenzivní péče
Promlouvající umění – arteterapie v praxi
Arteterapeutické příběhy - diagnostika
Péče o tělo
Metody a techniky v hudebně  – edukační terapii 
Interaktivní metody v muzikoterapii
Kazuistiky a dokumentace v muzikoterapii
FMT -  metoda
Individuální muzikoterapie – praktické ukázky
Práce s nezpěváky
Muzikoterapie v praxi
Skupinové techniky v arteterapii
Práce s hlínou
Dramaterapie
Pohybová terapie
Základy medicíny pro muzikoterapeutickou praxi
Muzikoterapeutické techniky u klientů s kombinovaným postižením
Muzikoterapie – prevence sociopatologických jevů
Téma jako životní model v pojetí muzikoterapie
Interaktivní metody  v arteterapii
Diagnostika v arteterapii
Patopsychologie
Psychologické aspekty  muzikoterapie
Obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška

Celkem – 3 roky – 480 hodin (160 hodin ročně)

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa