Studenti - reference

 

Děkujeme našim studentům za laskavý souhlas se zveřejněním reflexí. 

 

 

Mgr. Marie Beníčková, Ph. D. 

 

 

Mgr. Jana Suchá (A1)
„Brilantní práce Marušky, zodpovědnost nenechat nikoho v těžkém stavu odejít, vysoký stupeň diskrétnosti i ve skupině.“

 

Mgr. Marcela Švecová (A1)
„Vysoká profesionalita terapeuta, možnost sledovat variabilitu terapeutických přístupů, poznání sebe sama, empatie terapeutky. Pro mě dosud nejnáročnější víkend, na které jsem se dozvěděla informace o sobě samé, věci, které jsem sama neuměla pojmenovat, neviděla jsem je, nedovedla jsem na svou situaci nahlédnout s odstupem. Některé pro mě zcela zásadní věci teď vidím naprosto jasně a přiznám se, že je to pro mě šok. Pevně věřím, že zvládnu s uvedeným pracovat k mému prospěchu. Myslím, že si řadu věcí budu v hlavě a srdci "rovnat" ještě několik dní. Jsem velmi vděčná za tento víkend, myslím, že mi změnil život a to zcela zásadním způsobem.“

 

Anežka Konečná (A1)
„Poprvé jsem viděla takto rychlou, přímou a hloubkovou metodu zaměřenou na sebepoznání.“

 

BcA. Radka Ratajová (A1)
„Individuální a citlivý přístup lektorky, za každých okolností, vystihnutí podstaty, umění cílit, občasné vystoupení z role terapeuta...“

 

Bc. Jaroslava Kocurková (A1)
„Ani jsem nepostřehla, že začala výuka a lektorka už měla jasno :). Pro terapeuta je důležitý přirozený sled dění ve skupině mimo stanovený čas, sleduje tak bezprostřednost pohybu a vyjadřování bez pozornosti skupiny. Sebereflexe, reflexe ostatních účastníků. Silná a působivá výuka. Bezpečnost a otevřenost. Okamžitá pomoc při krizových projevech účastněných, praktické postřehy a vnímání druhého, být stále v dění. Osobně jsem tento víkend potřebovala terapii a děkuji za podporu.“

 

Anna Janovská (A1)
„Velmi moudrá terapeutka Maruška, jejíž názory a postoje se mi zdají pravdivé, opodstatněné. Snažila jsem se co nejvíce vstřebat. Zjišťuji, kolik chyb jsem udělala, hlavně co se týká tématu hranic, najití své rovnováhy a ženskosti.“

 

Anna Soukupová (M1)
„Celý víkend za sebe hodnotím velmi kladně. Musím říci, že jsem se naučila vnímat toho mnoho, a hlavně jsem si to dovolila vnímat. Těch důležitých a silných okamžiku je pro mne více. Nelze mi zvolit jeden okamžik. Vnímám všechny okamžiky jako důležité, které vytváří celek. Děkuji Marii za vše, co nám předala, a za to s jakou chutí a energií do "všeho jde". A především, že nám to dovede to předat.“

 

Daniela Hrdová, DiS. (M1)
„Znalosti a zkušenosti lektorky, schopnost "otevřít" hluboká témata a zároveň je i ošetřit a uzavřít, individuální přístup. Tento víkend byl pro mě silným zážitkem. Byla jsem překvapená otevřeností skupiny i hloubkou témat, kterých jsme se už při prvním setkání dotkli. Bavila mě spolupráce s ostatními, jejich zkušenosti i cvičení prováděná v průběhu víkendu.“

 

Soňa Šebela (M1)
„Je skvělé když vyučuje výborný lektor s mnoha zkušenostmi. Tento víkend byl pro mě velkým zdrojem inspirace. Celý víkend byl nabitý energií, teorií a pohybem. Byla nám představena psychomotorika, mohli jsme si ji vyzkoušet a zažít. Velkým tématem byla teorie stresu spolu s výzkumy, dále únava, syndrom vyhoření, time management práce s klientem, prevence a podpora zdraví. Hodně informací, hodně cvičení a hodně lidskosti.“

 

Jana Janáková (TPT1)
„Terapeutická práce pomocí osobních příběhů, která dokázala účastnicím velmi pomoci, práce s hlasem.“ (3. - 4.2.2018)

 

Bc. Simona Safira Šimková (TPT1)
„Vytěžení maxima z nastalé situace, sebereflexe, kterou to u mě nastartovalo a z té vzniklé nové pohledy a vhledy.“

 

Silvia Mrišová (M2)
„Veľká hĺbka a sila počas prvého dňa. Vysoká odbornosť a jasnosť výkladu.“

 

Lenka Beinsteinová (M2)
„Úžasné otevření systému muzikoterapie, dosud jsem nebyla schopna nic uchopit, byl to jeden velký zmatek pro mne, po tomto víkendu se vše usadilo do mapy. Takže obzor je daleký a lákavý, je co objevovat. I uvnitř. Vše důležité ani popsat neumím. Došlo k niternému propojení skupiny, atmosféra byla velmi otevřená.“

 

Mgr. et. Mgr. Kristýna Hlaváčová (D2)
„Mezi nejdůležitější okamžiky řadím práci s bezpečím skupiny a hranicemi, tato zkušenost je pro mne velice cenná a důležitá. Během víkendu bylo otevřeno mnoho témat, která se mě nějakým způsobem dotýkala. Jsem vděčná za velkou otevřenost skupiny.“

 

Bc. Veronika Pešinová (D3)
„Byla pro mne radost pozorovat práci Marušky, jedna věc jsou informace, ale druhá použít je v praxi. Ať je to jakkoliv, jedno mohu za sebe napsat s otevřeným srdcem a klidem na duši, všem přítomným v kole Maruška nesmírně pomohla, je jen na nich jestli využijí, mé uznání Marušky a její práce, obsáhnout tolik lidí a přesně zacílit. Děkuji.“

 

Zuzana Románová (TPT3)
„Pre mňa najdôležitejšou časťou bola záverečná reflexia. Niečo tak silné ako to čo sa udialo v nedeľu doobedu som dlho nezažila. Vety ktoré síce nepadli priamo mne no niekomu inému, v daných momentoch zasiahli hlboko do môjho vnútra. V hlave mám plno otázok, síce vo mne vyvolávajú mierny chaos no myslím že je to prirodzené, zase o krok ďalej. Veľká vďaka. Bola by som rada keby sme ešte stihli mať do konca aspoň raz Marušku, jeden z najsilnejších a zároveň najviac informáciami nabitých víkendov.“

 

Mgr. Veronika Šebelová (M3)
„Tentokrát byl celý víkend velmi silný. Obohacující byl pro mne individuál. Díky Marii a její upřímnosti jsem si uvědomila a také pojmenovala určité věci. Nebylo to hned v pátek, ale když jsem v noci přemýšlela o tom, jaké jsem dostala indicie. Zamyslet se nad tím, jak to vlastně mám a proč to tak mám, jak to vidí někdo jiný, je pro mne nakonec návodem a odpovědí ke spoustě otázkám. Posunulo mě to dál ve vnímání sebe sama a určitých vzorců mého chování. Dostala jsem také krásné cvičení pro zvědomení si daných okolností. Během víkendu se otevřelo hodně osobních příběhů a tentokrát to Marie opravdu neměla lehké. Ale díky její profesionalitě vše dobře dopadlo a já jsem odjížděla zase o něco bohatší.“

 

Mgr. Svetlana Sarkisjanová (M3)
„Krom sebezkušenostní části jsem teď velice ocenila teoretickou část - když s námi Marie procházela metodiku HET. Věci začali zaklapávat a jen jsme smekali úctou nad tím, že je tenhle systém perfektně přepracován, podpořen zkušenostmi.“

 

Jevgenija Kubínová (M3)
Víkendy s Marií jsou pro mě důležité samy o sobě a důležitých okamžiků je tolik, že nikdy nevím, který byl ten nejdůležitější. Myslím, že velmi důležitý okamžik byl pro mě individuál, tam se vždy dozvím nejvíce informací, které zrovna potřebuji zpracovat. Tento víkend jsem si užila snad nejvíce za poslední rok a půl. Konečně cítím, že jsem v sobě něco uvolnila a otevřela tím tak prostor pro další práci sama na sobě. Srozumitelný výklad metodiky, citlivý přístup Marušky při řešení individuálních problémů ve skupině, soudružnost skupiny.“

 

 

doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 

 

Soňa Šebela (M1)
„Je skvělé když vyučuje výborný lektor s mnoha zkušenostmi. Tento víkend byl pro mě velkým zdrojem inspirace. Celý víkend byl nabitý energií, teorií a pohybem. Byla nám představena psychomotorika, mohli jsme si ji vyzkoušet a zažít. Velkým tématem byla teorie stresu spolu s výzkumy, dále únava, syndrom vyhoření, time management práce s klientem, prevence a podpora zdraví. Hodně informací, hodně cvičení a hodně lidskosti.“

 

Mgr. et Mgr. Kristýna Hlaváčová (D2)
„Dostali jsme velké množství aktivit, které se podle mého názoru dají v dramaterapii výborně použít. Celou dobu vládla velmi příjemná, podpůrná a upřímná atmosféra. Podle mého názoru bylo nejdůležitější z víkendu závěrečné rozloučení, myslím si, že je dobré poznat, že i lektoři jsou "jenom lidi" a mají své obavy, své chyby a věci, na kterých stále pracují. A také je pro mě zásadní podpora, kterou jsme od Majky dostali. Moc se mi líbily i masáže, cítila jsem velkou blízkost ve skupině.“

 

Silvia Mrišová (M2)
„Tento víkend bol pre mňa dobíjací, inšpiratívny a úžasný. Dozvedela som sa informácie, ktoré som dokázala okamžite začať používať vo svojej práci. Prežitie všetkého o čom sme sa bavili k tomu pomohlo. Psychomotorika sa dá v skole využiť naozaj všade. Víkend mal pre mňa aj veľký osobný prínos. Uvedomila som si potrebu každodenného dobitie sa najmä pri práci s ľuďmi. Ďakujem za každý okamih tohoto víkendu.“

 

Mgr. Adriana Hnitková (TPT2)
„Priateľská atmosféra v skupine, výborná spolupráca lektorky so skupinou a naopak, veľa pomôcok pri aktivitách.“

 

Zuzana Dytrychová (TPT2)
„Tento víkend se mi velice líbil. Marie je skvělý lektor a odborník. Odcházela jsem s pocitem, že jsem na správném místě a že se těším na další setkání...“

 

Zuzana Románová (TPT3)
„Pani Majka Blahutková, mi na každom jednom víkende dala neskutočne veľa. Či už po stránke teoretickej alebo praktickej. Teóriu vysvetľuje systeamaticky, zrozumiteľne a príklady z jej dlhoročnej praxe ma veľmi obohatili. Tak isto ako jej entuziazmus a dobrá nálada ktorá sa mi vždy s ňou bude spájať. Znovu ma nakopla do ďalšieho štúdia, rozšírila obzory, ukotvila teóriu a prepojila ju s praxou.“

 

Bc. Věra Draská (TPT 3)
„Maruška měla celou výuku jako vždy perfektně připravenou a i přesto, že toho má sama až nad hlavu a je v jednom kole byla úžasná, profesionální. Její pokora a radost z práce jakou dělá a naplňuje ji, je pro mne vždy příkladem.“

 

Bc. Veronika Pešinová (D3)
„Zajímavá teorie, odkazy, příklady z praxe a velmi příjemné praktické propojení pro nás. Pro mne byl velmi zajímavý okruh na téma rytmus. Čeho si velmi cením, tak příkladů pro psychohygienu a opětovné připomenutí důležitosti sama sebe. Zajímavé a inspirativní nápady pro provádění masáží a zklidnění. Marie nám poskytla mnoho informací a příkladů, jak se zapojit do praxe a jiné další možnosti pro naše uplatnění.“

 

Mgr. Svetlana Sarkisjanová (M3)
„Po ochutnávce toho, co všechno se dá dělat se psychomotorikou, bych chtěla ještěěě nějaký víkend. S jídlem roste chuť;-) Každopádně jsem nesmírně ráda, že se to vůbec stalo. Osvěžení k problematice muzikoterapie. Zapojení pohybového rozměru do muzikoterapie. Radost, spontánnost. Zásadní radost že můžeme mít víkend s takovouhle kapacitou, odbornicí a především takovou osobností jako je Majka. Tento víkend se mi trochu "dopřeskládali" priority, a vrátila se dětská radost z pohybu. Zajímavé, potěšující i odstrašující kazuistiky, inspirace co se týče literatury i práce s klientem. Jedním slovem - je super, že to muzikoterapeuti mohli zažít.“

 

Jevgenija Kubínová (M3)
„Odbornost, skvělé praktické ukázky, výborná teoretická základna, přátelská atmosféra, osobitý přístup. Celý víkend byl naprosto úžasně nabytý pozitivní energií. Majka je velmi inspirativní člověk, který mi dodal přesně to, co jsem potřebovala. Moc jsem si užila relaxační a aktivizační cvičení, která jsme dělali. Měla jsem po dlouhé době zase spontánní radost a chuť do života. Probudila jsem v sobě chuť žít šťastněji a spokojeněji. Přijela jsem z víkendu nabytá jako nikdy. Jsem velmi vděčná za to, že jsem mohla někoho, jako je Majka, poznat.“

 

 

 

Mgr. Eva Hegarová

 

 

Mgr. Marcela Švecová (A1)
„Přátelská atmosféra, empatie, snaha pomoci.“

 

Mgr. Jana Suchá (A1)
„Velmi silná sounáležitost skupiny během práce. Eva vedla výuku kultivovaně a bez známek stresu nebo nátlaku. Během výuky stále docházelo k otvírání velmi hlubokých ran na duších zúčastněných. Je obtížné přiznat se k temným stránkám duše a vím, že to bylo pro některé velmi těžké a jsem ráda, že jsme tak silnou skupinou.“

 

Ivana Panušková (A1)
„Tenhle víkend se tvářil hravě, ale šel hluboko pod kůži.“

 

BcA. Radka Ratajová (A1)
„V prvé řadě výborná a naslouchající lektorka Evička, následně dobře proložené úlohy...viz.práce ve skupince v naprosté tichosti, jako vyvážení již zmiňovaných utahaných pasáží ;-) Děkuji za další kus sebepoznání.“

 

Olga Vítová (A1)
„Perfektní, profesionální přístup a chování lektorky Evy v mnoha situacích, moc mě bavila a tentokrát to měla opravdu těžké.“

 

Božena Buchlovičová (A2)
„...obohacujúce teoretické a praktické informácie vďaka kazuistikám, plynulý a zaujímavý priebeh výuky, uvoľnená atmosféra a bezpečné prostredie v skupine.“

 

Zuzana Hanáková (A2)
„Víkend sa niesol v priateľskej pracovnej atmosfére, keď sme sa znova oboznamovali s kazuistikami a následne rozoberali naše postrehy a otázky. Eva krásne vsunula aj tvorivú časť - skupinovú tvorbu obrazu živlu, ktorá nás zase spojila v rámci skupiny aj samých so sebou. Podnety v diskusii boli pre mňa veľmi podnetné a motivačné k ďalšiemu štúdiu.“

 

Mgr. Markéta Vykoukalová Dvořáková (A2)
„Tento víkend byl pro mě velmi podnětný, inspirující a obohacující. Vnímám ho jako další motivaci pro terapeutickou práci a impuls pro vlastní studium. Díky kazuistikám a zkušenostem ostatních studentů jsem si opět rozšířila obzor o další poznatky z terapeutické práce a v hlavě mi vyvstaly nové otázky ohledně práce terapeuta. Líbilo se mi také odlehčení v podobě tvořivých úkolů. Oba dva dny probíhaly v pohodové příjemné atmosféře v bezpečném prostoru.“

 

Lea De-Dona (A2)
„Bezpečnosť a otvorenosť v skupine, vzájomné naladenie, plynulosť a nadviazanie aktivít, sebareflexia a reálne ukážky a kazuistiky z praxe. Ukážky práce s klientom bolo pre mňa veľmi dôležité, zároveň to bolo doplnené o Evin odborný pohľad a doplňujúce informácie, čo a kedy sa dá ešte robiť inak, ako postupovať v ktorých prípadoch. “

 

Mgr. Svetlana Sarkisjanová (M3)
„Svědomitá příprava lektorky, profesionalita, pestrá nabídka činností, střídání interiéru a exteriéru.“

 

Mgr. Karolína Tučková (M3)
„Kombinace muzikoterapie a arteterapie, práce s kazuistikami, modelové situace, arteterapie v parku, příjemná a bezpečná atmosféra ve skupině.“

 

 

Mgr. Petr Škranc

 

 

Lucie Kolková (M1)
„Tento víkend s Petrem byl úžasný. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí ohledně nástrojů a práce s nimi. O tom, jak využít tělo a hlas v jednotlivých cvičeních. Zároveň vše bylo podáváno jednoduchým způsobem a v tempu, které umožňovalo si věci zapamatovat a nepřehltit mozek i ducha:-) Jsem moc ráda, že jsem mohla Petra potkat.“
 
 
Lucie Kolková (M2)
„Dva dny s lektorem byli uklidňující a zároveň tak přínosné. Všechno jsem hltala, bavila se při cvičeních. Po Petrově přiblížení toho, co se po nás bude chtít a jak bude vypadat druhý ročník se sice moje nervozita neztratila, ale zaoblila se do kruhu, který si už umím představit a věřím, že i naplnit. Přála bych si tento rok s Petrem ještě jeden víkend zažít. „

 

Katarína Križanová (M1)
„Na mňa veľmi silno zapôsobil Peter ako človek. Už len jeho samotný postoj k životu. Ako sa vyrovnal so svojím hendikepom, jeho veľkým srdcom a empatiou. Nepoznám jeho osobný život, ale jeho pokora a zároveň životná sila a energia ma donútila rozmýšľať ešte viac nad sebou,nad svojím životom. Čo chcem a kam kráčam. Práca s hud. nástrojmi a cvičenia ,ktoré s nami Peter robil boli veľmi zaujímavé a inšpirtívne. Niektoré už teraz môžem využiť s deťmi v škole.“

 
 
Anežka Švarcová (A1)
„Na muzikoterapeutický blok jsem se příliš netěšila, bála jsem se, že budu muset zpívat. Nakonec se ukázalo, že to byly zbytečné obavy :) Objevila jsem nové hudební nástroje, byla jsem unešená i rychlostí uvolnění ve skupině (i jednotlivců) pomocí rytmu a hudby. Bylo to pro mě velmi inspirativní a obohacující, těším se na další takový blok!“

 

Soňa Šebela (M1)
„Celý víkend byl věnován různým cvičením, hudbě a zpěvu. Rytmickým cvičením, masáži hudbou, práce s textem, melodií, sochy, orchestr.... Hodně jsme používali různé nástroje, hodně jsem zpívali a to i několikahlasně. Hráli jsme spoustu inspirativních her s důrazem na sebepoznání. Tento víkend byl velmi povedený, inspirativní a harmonický. Petr byl velmi dobře připravený, jemu díky.“

 

Martina Rousová (M2)
„Empatické, systematické a zároveň důsledné projetí otázek ke zkouškám a názorné zpracování kazuistik.“

 

Mgr. Tomáš Kudrna (M3)
„Pozitivní náboj a pohoda šířená Petrem, zopakování témat z minulého roku pomocí kazuistik, dobré reagování Petra na požadavky studentů.“

 

Mgr. Karolína Tučková (M3)
„Kombinace teorie a praxe, příprava na postupové a absolventské zkoušky. Moc si cením přístupu a zkušeností lektora, které považuji za velmi inspirativní.“

 

Mgr. Svetlana Sarkisjanová (M3)
„Laskavé nastavení lektora, možnost doladit víkend podle potřeby skupiny i jedn. ročníků, dobré načasování před zkouškami.“

 

Martina Burgwieser (A1)
„Pacilo sa mi, ako Petr vedel sprostredkovat, ze ucastnici mozu povedat "nie", alebo sa volne vyjadrit, ked im niektore cvicenia, alebo zvuky boli neprijemne. Vytvoril tak otvorenu, uvolnenu a hlavne bezpecnu atmosferu. Super bolo, ze nam po kazdom cviceni zrekapituloval cvicenie pre nase poznamky a dal nam ku nemu dodatocne informacie, ako dane cvicenie pouzivat v praxi.“
 
 
Daniela Hanzelková (M1)
„S Petrem jsme se úžasně bavili, hodně nasmáli, panovala krásná, pohodová atmosféra, která určitě neubírala na profesionalitě lektora a výuky Celý víkend byl nabitý praktickými ukázkami, cvičeními, která logicky navazovala. Jsem vděčná, že jsme si mohli vyzkoušet muzikoterapii v praxi a zahrát si na různé nástroje, zazpívat, dozvědět se pár příběhů z praxe Děkuju, moc ráda jsem Petra poznala.“
 
 
Pavel Pech (M1)
„Petr byl bezvadně strukturovaný, držel časový plán a líbilo se mi jak plynule střídal praktické nácviky s teorií, kterou uměl jednoduše sdělit. Bylo z něj patrné, že přesně ví, co dělá. Navíc nastavil velice uvolněnou a dobrou náladu, aniž by mu utekla nastavená pravidla (dodržování časů domluvených přestávek, dodržení plánu ohledně obsahu - co slíbil, to splnil). Zkrátka mi jeho styl vedení skupiny a výuky velice vyhovoval a stejně tak mi sedl lidsky.“
 
 
Veronika Pulcová (M1)
„Setkání s lektorem bylo velmi přínosné. Po překonání prvotních bariér z neznámého (lektor je tělesně postižený) jsem ocenila nejenom jeho bezprostřední milou povahu, ale hlavně precizně připravený seminář. Postupoval velmi systematicky, po praktických ukázkách následovalo stručné teoretické shrnutí a nechyběla ani reflexe. Užívala jsem si seznámení s muzikoterapeutickými hudebními nástroji. No, a píseň na konci zpívaná lektorem, který se doprovázel na kantele, byl pro mne opravdu povznášejícím zážitkem.„
 
 
Markéta Vykoukalová Dvořáková  (A3)
„Lektor vystupoval po celou dobu profesně a přátelsky. Byl velmi klidný a trpělivý. Udržoval bezpečný prostor. Výuka byla jasná a logicky uspořádaná. „

 

 

 

Mgr. Josef Zajíček

 

 

Bc. Simona Safira Šimková (TPT 1)
„Objevení pro mě úplně nových obzorů a zjištění že jsou pro mě hodně přínosné.“

 

Alexandra Kunčíková (TPT1)
„Pro mě to bylo hned počáteční představení se v kruhu, byla jsem ve velkém napětí a potřebovala ho dostat ven. Mohla jsem využít svůj čas uvnitř kruhu a skupina i lektor to zvládli, přestože moje představení bylo velmi nabito emocemi. Po tomto počátečním "otestování", jsem věděla, že se můžu cítit bezpečně, a nedělalo mi takový problém se zapojovat do dalších aktivit. V průběhu víkendu se vynořilo mnoho zajímavých i těžkých témat, skupina do toho dala, co v daný moment mohla. Děkuji všem za to, co do víkendu vložili. Ocenila jsem možnost vyzkoušet si dramaterapii, se kterou jsem neměla žádnou předchozí zkušenost, a moc mě to bavilo. Pro mě osobně to je o trošku vyšší level než tanec/pohyb, protože vyjádřit něco trefně slovy je pro mě mnohdy těžší než pohybem. Nabízí úžasný prostor pro hru a fantazii. Ráda se s dramaterapií ještě někdy v budoucnu setkám.“

 

Jana Janáková (TPT 1)
„Tento víkend byl neuvěřitelnou smrští hlubokých prožitků. Každá z nás prožívala něco jiného, ale mezi příběhy bylo množství těch, které na mě velmi zapůsobily. Líbila se mi kombinace hlubokých prožitků a humoru, s jakým byl kurz veden, přičemž tyto dvě zdánlivě neslučitelné věci byly velmi citlivě nakombinované. U mě samotné mě pozitivně překvapilo to, že ačkoliv nejsem ráda středem pozornosti, když jsem přišla do kruhu, dokázala jsem neřešit to, že mě všichni pozorují a ne to jen přežít, ale užít si chvilku sama pro sebe. Ještě nedávno bych vůbec nevěřila, že bych něco podobného dokázala:-) Velmi mi v tom pomohl pohyb, protože jsem nevěděla, co bych měla říkat, tak jsem se raději nechala vést pohybem, což pro mě v tu chvíli bylo velice přirozené a také příjemné.“ (3. - 4.2.2018)

 

Ing. arch. Marcela Uřídilová (A1)
„Výborná příprava těla i ducha na "otevírání se" a odkrývání vnitřních rovin, humor, lehkost, hravost, ohromná empatie, přirozený nenásilný přechod mezi terapiemi (zrcadla, improvizace, vnitřní dialog).“


BcA. Radka Ratajová (A1)
„Objevení nového přístupu k terapii, humor, přátelský a příjemný přístup jak lektora, tak celé skupiny, postupné otevírání i hlubokých a těžkých témat. Byl to pro mne víkend velkého poznání a ráda bych si jej někdy do budoucna zopakovala, děkuji...;-)“

 

Anežka Konečná (A1)
„Velice profesionální, a zároveň vstřícný a přátelský lektor.“

 

Bc. Zuzana Medzay (A1)
„Tento víkend sa ťažko popisuje slovami pre mňa, silné zážitky, silné výpovede, krásny človek - lektor, ktorí v ľahkosti zvládol naše emócie, ja sama som si tento víkend uvoľnila v dramaterapii celkom dosť hnevu a bolesti, za čo ďakujem.“

 

Mgr. Jana Suchá (A1)
„Tento víkend se mi moc líbil. Rády Josefa ještě uvidíme, pokud bude příležitost.“

 

Zuzana Hanáková (A2)
„Celý víkend bol hravý ... v kruhu, na javisku, v hľadisku, v dvojiciach, v skupine, so sebou . Predstavenia sa dynamicky menili, a perfektne sme si to užili .“

 

Natasa Petrovova (A2)
„Tento vikend povazujem za jeden z najlepsich. Kazdy okamzik bol pre mna dolezity. Lektor tak ako minuly rok tak aj tento nas vedel uputat, zaujat a vedel udrzat cely cas nasu pozornost.“

 

Mgr. Markéta Vykoukalová Dvořáková (A2)
„Přátelská a pohodová atmosféra ve skupině po celou dobu víkendu, dodržování pravidel skupiny, vzájemná důvěra a bezpečné prostředí, přátelský přístup lektora, jeho osobnost a schopnost improvizovat a reagovat na nečekané situace, vzájemný respekt a tolerance, zahájení a nečekaný podnětný závěr víkendu, přirozený a plynulý průběh víkendu, pohybová cvičení na odlehčení, celková promyšlenost průběhu víkendu ze strany lektora.“

 

 

 

Mgr. Tomáš Beníček

 

 

Ivana Panušková (A1)
„Hladký průběh seznámení naprosto cizích lidí, rychlé vytvoření skupiny, příjemný lektor, spousta informací a zjištění, byl to dobře strávený čas.“

 

Mgr. Marcela Švecová (A1)
„Silný emoční náboj, pro mě osobně - uvědomění si své vlastní hodnoty, velmi zajímavé aktivity, dobře zvolené střídání aktivit z pohledu potřeb skupiny, citlivé vedení lektora, silný prožitek. Za velmi důležité považuji přátelské naladění celé skupiny, vstřícné jednání.“

 

Jiřina Bartošíková (A1)
„Tomáš vždy vhodně prokládá arteterapii taneční terapií. Obohacuje tím naše obzory i jinými směry. Krásný víkend.“

 

Lenka Šolcová (A1)
„Celkový přístup Tomáše k nám jako ke skupině i jednotlivcům byl velmi citlivý a přitom profesionální, dokáže vypíchnout podstatné - je skvělé mít takovéhoto terapeuta jako učitele.“

 

Jana Dvořáková (A1)
„Profesionalita lektora, další vhled do vlastního nitra, vnímavost a otevřenost spolužáků, získání nových poznatků.“

 

Božena Buchlovičová (A2)
„...bezpečné prostredie, vzájomná dôvera v novovytvorenej skupine a medzi skupinou a lektorom, tolerantná a rešpektujúca atmosféra, zaujímavé a inšpirujúce témy.“

 

Zuzana Almáši (A2)
„Zas jeden dobre, zaujímavo, príjemne, ale náročne prežitý víkend. Vďaka“

 

Zuzana Hanáková (A2)
„Víkend bol teoretickou prípravou na skúšky. Tomáš vniesol do doterajších vedomostí štruktúru, systém, jeho výklad bol jasný a zrozumiteľný.“

 

Mgr. Markéta Vykoukalová Dvořáková (A2)
„Lektor vystupoval po celou dobu profesně a přátelsky, podával přehledný a srozumitelný výklad, obohacený o vlastní zkušenosti. Objasnil nám a strukturalizoval potřebné znalosti a vědomosti pro práci terapeuta. Celý víkend byl pro mne velmi obohacující a především plný nových informací, které stále zpracovávám.“

 

Lea De-Dona (A2)
„Kresba a teoria k stromu - velmi obsiahla a detailne vysvetlena teoria ku kresbe stromu, co beriem za osobne velmi prinosne, ocenujem Tomasovu snahu ci uz s prezentaciou, tak aj s vysvetlovanim kazdeho bodu, kreslenim a ukazkami. Ukazky roznych stromov a vysvetlenia boli skvelym doplnkom a bez toho by som si niektore teoreticke info nedokazala tak dobre spojit. Skvele! Moc dakujem :)“


Bc. Lucie Kaplanová Faronová, DiS. (A2) - arterapie
„Vždy mě Tomáš překvapí svým přístupem. Líbí se mi, jak zvládá své role - učitele, vedoucího skupiny....je to super :-D Nemám, co bych dodala. Víkend byl skvělý, naprosto to naplnilo mé očekávání :-D“

 

Bc. Lucie Kaplanová Faronová, DiS. (A2) - tanečně - pohybová terapie
Pro mě byl víkend velmi příjemným překvapení, nedovedla jsme si představit záběr a techniky TPT, ale byla jsem mile překvapena a líbilo se mi velmi, jak některé cvičení šli velmi rychle velmi hluboko...skvělá byla atmosféra a i přes to, že některé cvičení mi neseděli, jsme si je maximálně užila; příjemné to bylo i ve srovnání s posledním víkendem, kdy jsme dělali strom a jen jsme psali a psali...:-D 

 

Daniela Selucká (A2)
„Bezpečné přátelské a radostné prostředí. Vše krásně navazovalo a z obyčejných 3 póz jsme krásně přešli k tanci, k prožitku, k emocím.“

 

Mgr. Eliška Vaníčková (A2)
„Výborné vedení lektora, program udělaný tak, že se vše stihlo dokončit, hluboká sebepoznávací taneční cvičení: spontánní tanec se soustředěním na dech; kruh života a teorie k němu. Reflexe přiměřeně dlouhé a na správných místech.“

 

Mgr. Adriana Hnitková (TPT2)
„Najdôležitejšími okamžikmi v týchto dňoch bolo výborné usporiadanie teórie, výborná prezentácia, ktorá bola doplňovaná príbehmi z praxe lektora. Výborné bolo doplnenie hudby k rôznym prácam v skupine aj individuálne aj k aktivitám, ktoré sme už preberali v prvom ročníku alebo na začiatku druhého ročníka. Výborné boli aj návody ako pracovať s literatúrou ku skúškam a tiež príklady kazuistík. Ďakujem“

 

Zuzana Dytrychová (TPT2)
„Děkuji Tomášovi za teoretickou část výuky. Pro mě to byl velký posun.“

 

Bc. Radka Térová (TPT2)
„Tomáš krásně navázal na dva dny s Marií. Opět se u mě vrátil k tomu, jak srozumitelná jsem pro své okolí, a to je taky cenný náhled terapeuta + skupiny. V běžném životě mi můj vývoj připadá víceméně v pořádku, pokud se ale člověk otevře, skupina v čele s terapeutem nic nepřehlédne, a pěkně "nasolí krajíc" každému, kdo si nechce lhát do kapsy.“

 

Mgr. Pavla Koutníková (TPT2)
„Prohloubení teorie a propojení s praxí. Líbí se mi práce s archetypy v rámci tanečně - pohybové terapie a zase jsem se podívala jinak na Kruh života, který jsem sice už dělali, ale teď v něm vidím mnohem víc. A je to pro mne další možnost, jak se dívat na to, kde se právě klient nachází, kromě klasických vývojových teorií. Taky jsem si uvědomila, že to, co mám ráda - hudbu, můžu víc propojovat s prací a možná díky tomu jednou nevyhořím ;) „

 

Ing. Kristína Ondrášková (TPT3)
„Veľmi hustý, aktívny, dynamický celý predĺžený víkend, prechod od veľmi hlbokých tém, k práci terapeuta. Super, výborná prezentácia k teoretickej časti. Mne osobne veľmi veľa vnemov, informácii zapadlo do seba, ako teoretické tak osobné životné témy.“

 

Mgr. Vladimír Zelenka (A3)
„Dobrá atmosféra, dobrý lektorský výkon, obnovení návyků, resp. stvrzení a rozšíření znalostí. Organizace, systematičnost, provázanost, plynulost, srozumitelnost.“

 

Mgr. Vladimír Zelenka (A3)
„Celý víkend na vlně vzájemných interakcí. Terapeut, spolužačky, nosné téma, podvědomí a tělo. Nejdůležitější moment = Spojení tělo, duše a země. Kruh života. Nejspíš bych řekl: "celý víkend plný energie". Opakované setkání s pohybovou terapií, ke které bych vzhledem ke své topornosti v pohybu předpokládal tak jako před dvěma lety určitý blok, ale naopak. Práce s podvědomím a tělem je pro mě jedním z vyvrcholení studia. Také při té příležitosti vzpomenu i minulá setkání s Marií Blahoutkovou. Děkuji za excelentní výkon Tomášův a vstřícnost projevů spolužaček svých i druhaček.“

 

Mgr. Miroslava Florianová (A3)
„- vnímání "skrze tělo" - okamžité emoce - opět Kruh života (díky:-) - Taneční konstelace - vrchol celého víkendu.“

 

 

 

Mgr. Niek Ghekiere (Belgie)

 

 

Bc. Michaela Svobodová (TPT2)
„Nejsilnější a nejhlubší zážitky jsem měla při autentickém pohybu. Když jsem měla možnost být ten, který se hýbe.... konečně pocítila, jaké to je, když pohyb vychází opravdu z hloubky, tělo je pohybováno a k tomu doprovázeno emocemi. Pocítila jsem silné propojení mezi hlavou a tělem a vyplavala na povrch opravdu velká témata a bloky, kterých jsem si nebyla tolik vědoma. Neskutečně silné pro mě bylo ale také svědkování. Byla jsem překvapená, jak moc mě to baví. Udržovat si hranice, nenatahovat cizí stavy, ale zároveň být přítomná, soucitná a ladit se na stav pohybujícího. Otevřelo mi to též spousty témat o sobě samé. Následné sdílení svých prožitků mě překvapilo. Kolik toho je svědek schopný vyčíst, jak moc se mě to dotýká a vždy má nějakou spojitost s tématem, který se při autentickém pohybu objevil. Niek byl opravdu úžasný, až mě mrzelo, že jej nemáme jako lektora častěji, protože ten posun za tři dny byl znát. Jeho laskavé, citlivé ale zároveň pevné vedení, jeho sdílení osobních příběhů, zkušeností s klienty, vysvětlování pojmů. Vše mělo řád a strukturu, současně šlo znát, že pozoruje, na co je ve skupině aktuálně vhodné načasování a jaká je atmosféra. Je to pro mě v mnoha směrech terapeutický vzor a jsem vděčná, že jsem jej mohla poznat.“


Zuzana Dytrychová (TPT2)
„Hluboký dojem ve mě zanechal pan Niek. Už jen pouhá přítomnost s ním, vytvářel v člověku klid. Sdílení zážitků, které se odehrávaly během autentického pohybu v přítomnosti, bylo pro mě opravdu velice překvapivé a přínosné - zjištění, že zážitky se opět zvnitřní a člověk je prožívá znovu, aniž by je racionalizoval. Dalším zjištěním pro mě je veliký respekt před prací terapeuta, nejen to, že je důležité aby terapeut nepoškodil pacienta a byl mu dobrým průvodcem, ale také i to, aby terapeut nepoškodil sám sebe. Soudění a posuzování ať už někoho nebo sebe, je pro mě dalším tématem v životě a v osobním rozvoji. Děkuji, že mohu navštěvovat vaší školu.☺ „

 

Silvia Hájeková (TPT2)
„Hlboká úprimnosť a autenticita lektora - neváhajúceho zdieľať hlboké osobné príbehy, ľudskosť, úcta, láskavosť v každom slove. Odpovedanie na naše otázky - otvorene, prakticky, - veľa nových informácií! Striedanie roli svedka a tancujúceho v posledný deň.“

 

Zuzana Románová (TPT3)
„Kladná stránka bola že sme mali znovu odborníka v našom obore ktorý nám toho mnoho objasnil a vysvetlil. Veľmi sa mi páči Niekov prístup a veľmi si cením informácie a príbehy z praxe ktoré nám predal počas týchto troch dní.“

 

 

Mgr. Petr Exler, Ph.D.:

 

 

Mgr. Lenka Kozlanská (A1)
„Krásné prostory, velmi profesionální a přitom lidsky obohacující přístup lektora.“

 

Božena Buchlovičová (A2)
„...príjemná, kľudná a celistvá atmosféra v skupine, výuka bola zrozumiteľná, kultivovaná a plynule na seba naväzujúca.“

 

Mgr. Markéta Vykoukalová Dvořáková (A2)
„Tvůrčí, přátelská a pohodová atmosféra ve skupině, dodržování pravidel skupiny, vzájemná důvěra a bezpečný prostor, profesní, laskavé a klidné vystupování lektora, všechny výtvarné aktivity a cvičení, jejich logická návaznost, propojení teorie s praxí, seznámení se a práce s projektivními kartami.“

 

Lenka Kaštilová (A2)
„Moudrost, nadhled, propojení s přírodou přes filmovou projekci, rozšíření znalostí o výtvarných směrech, pohledech.“

 

Jitka Macenauerová (A2)
„Metody lektora, práce na nás i ukázka psychicky narušených lidí.“

 

 

REFLEXE K CELÉ ŠKOLE:

 

Katarina  Hanesova (A 1)

"Už v prvých dňoch štúdia sa začali plniť moje očakávania. Mám kamarátku psychologičku, ktorá mi vysvetlila, čo ma približne čaká, a to najmä z pohľadu sebapoznávania. Na tento proces sa pripravujem už od jari minulého roka, pretože je to proces náročný.

Dokonca, tieto očakávania zo štúdia boli prekonané. Moja skupina v Akademii Alternativa mi dáva pocit, že som na správnom mieste. V skupine mám pestúnskeho rodiča, profesionálnych aj neprofesionálnych umelcov, filantropov a pedagógov, zdravotníckych pracovníkov, či človeka, ktorý žije v meste, kde som vyrastala a zároveň má za sebou rovnakú výraznú životnú skúsenosť ako ja. V tejto miestnosti na piatom poschodí  Nábřeží Přemyslovců 8 v Olomouci sa sústredia a zároveň odrážajú podstatné aspekty môjho života."

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa