Kompletní nabídka

Co nabízíme?

 
Propojujeme mezinárodně uznávané metody a struktury výcviku, které jsme navíc ucelili v rámci komplexních vzdělávacích programů s možností získání titulu  "Diplomovaný terapeut":
 

 

- všechny výše uvedené vzdělávací programy získaly Akreditaci MŠMT. Akreditace MŠMT byla udělena: 
„s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit.“ (citace z vyjádření v rozhodnutí MŠMT)

 

 

 

Co získáte?

 
 • Titul „Diplomovaný terapeut“ se zkratkou „DT“ za jménem s platností ve všech státech EU  (po složení Postgraduální zkoušky) odkaz zde
 • Diplom od insituce akreditované MŠMT
 • Studium na instituci s  Mezinárodní garanci kvality
 • Status: Umělecký terapeut 
 • Odborný rozvoj  v souladu se Zákoníkem práce - zákonná součást profesního vzdělávání - kvalifikace - viz. akreditace MŠMT.
 • Garanci MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je členem Evropské konfederace muzikoterapie se sídlem v Bruselu a  Světové federace muzikoterapie (WFMT) / odkaz zde
 • Bezplatné řádné  členství v  Mezinárodní asociaci uměleckých terapií (již jako student) - možnost kariérního růstu 
 • Mnoho výhod na mezinárodním poli - snížené vstupné na akce, prodejní slevu na hudební nástroje, publikace atd. /
 • Kontakt s terapeuty ve světovém měřítku - na výuce se podílejí zahraniční  terapeutické kapacity a aktivně spolupracujeme se světovými asociacemi / odkaz na lektory zde
 • Nové  profesní trendy, techniky a metody  pro praxi 
 • Osobní i  terapeutické  kompetence
 • Přátelé z řad studentů a hluboké zážitky při  práci ve skupině i individuálně

 

 

Čím je studium zakončeno?

 

Studium je ukončeno absolventskými zkouškami, které se skládají ze tří části:

1. Obhajoba absolventské práce

2. Ústní část teoretická

3. Ústní část praktická

4. Postgraduální zkouška - získání titulu "DT" (odkaz zde)

 

    Absolvent získá Diplom od instituce akreditované MŠMT a dle zvoleného programu i garanci participujících subjektů - ČHS SPHT – České hudební společností - společnosti pro hudební terapii, MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je členem Evropské konfederace muzikoterapie se sídlem v Bruselu a členem Světové federace muzikoterapie  (WFMT) atd. Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává titul "DT" a status: Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutů - dle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech programů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT. 

Psychologové a speciální pedagogové získávají v závislosti na výběru studijního programu kromě diplomu i Osvědčení o absolvování akreditovaného studijního programu v rámci prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zákonem 563/2004 Sb.

 

Studium k prohloubení odborné kvalifikace:

Dle vyhlášky č. 317 / 2005, Sb.

Vzdělávací programy určené pro speciální pedagogy a psychology:

1. MUZIKOTERAPIE- akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 36469/2015 - 1 - 816
2. ARTETERAPIE- akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 36469/2015 - 1 - 816
3. DRAMATERAPIE - akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 36469/2015 - 1 - 816
4. TANEČNĚ-POHYBOVÁ TERAPIE - akreditace MŠMT č.j.: MSMT - 1038/2018-1-6
 

    

    Zájemci o program, kteří chtějí po absolvování studia nabízených programů pracovat na profesionální úrovni, mají možnost využít speciálně sestavenou koncepci studia na naší škole. Znalosti a dovednosti, které studiem na Akademii Alternativa získáte, jsou základem pro možnost výkonu povolání a profesního uplatnění v rámci nabízených studijních oborů.

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa